Preventívna prehliadka

Získajte informácie o svojom zdravotnom stave a zdravotných rizikách v rámci pravidelnej preventívnej prehliadky. V rámci svojho zdravotného poistenia máte nárok každé dva roky na preventívnu prehliadku. 

Na prehliadky pacientov objednávame na presný čas, aby sme zaistili Vaše pohodlie.


Čo vás čaká na preventívnej prehliadke?


Zdravotná sestra vám nalačno odoberie krv, kde vyšetrujeme sedimentáciu, krvný obraz, hladinu cukru v krvi, kreatinín - ukazovateľ stavu obličiek, hepatálne testy - stav pečene, lipidogram a moč. Ďalej zmeria krvný tlak, tepovú frekvenciu, výšku, váhu a obvod pása. Zároveň vyšetrí váš zrak, farbocit a sluch. Skontroluje očkovanie proti tetanu.

Nasleduje odobratie rodinnej, osobnej, sociálnej anamnézy, ďalej subjektívnych ťažkostí, aby sme sa čo najviac dozvedeli o vašom zdravotnom stave. Preto je vhodné, aby ste si na všetko pospomínali.

Pokračuje fyzikálne vyšetrenie, ktoré zahŕňa komplexné vyšetrenie - vyšetrenie ústnej dutiny, štítnej žlazy, lymfatických uzlín, srdca, pľúc, brucha, dolných končatín, chrbtice a kože.

Záverom preventívnej prehliadky je diagnostické zhodnotenie zdravotného stavu s následnými doporučeniami na udržanie zdravotného stavu, jeho zlepšenie a návrhy na ďalšie konziliárne vyšetrenia.

U pacientov nad 40 rokov vyšetrujeme stolicu na okultné krvácanie, diagnostický test dostanete pri odberoch u zdravotnej sestry i s poučením. Zároveň Vám zdravotná sestra natočí EKG záznam. U pacientov nad 50 rokov realizujeme ABI vyšetrenie ciev DK /prepláca VšZP, Union/.

Každá žena má právo na pravidelné ročné vyšetrenie u gynekológa, muži po 50. roku života u urológa.