TK holter

24-hodinové ambulantné monitorovanie krvného tlaku - "TK holter"

Predstavuje neinvazívne, objektívne a jednoduché vyšetrenie, ktoré umožňuje merať tlak krvi počas bežnej detskej aktivity, počas odpočinku a spánku. Rutinné meranie krvného tlaku nie je dostatočné pre diagnostiku artériovej hypertenzie, posúdenie adekvátnej kontroly krvného tlaku.

Základné indikácie vyšetrenia TK holtrom:

  • syndróm bieleho plášťa - vysoký krvný tlak v ambulancii lekára a normálny doma
  • rezistentná artériová hypertenzia - napriek liečbe pretrváva vysoký krvný tlak
  • podozrenie na nízky krvný tlak pri kolapsoch
  • diagnostikovanie nočnej hypertenzie - vysoké hodnoty krvného tlaku v noci
  • kolísavý krvný tlak počas dňa (dôležitá úprava liečby)
  • zvýšený krvný tlak v tehotenstve