EKG - elektrokardiografia

Je neinvazívna vyšetrovacia metóda, ktorá zaznamenáva elektrické potenciály z povrchu tela a výsledkom je EKG záznam.

Táto metóda umožňuje zaznamenať viaceré vážne ochorenia srdca, napríklad poruchy srdcového rytmu, infarkt srdca, niektoré pľúcne ochorenia.

EKG v našej ambulancii využívame pri akútnych stavoch a ďalej pri:

  • preventívnej prehliadke
  • predoperačnom vyšetrení
  • sledovaní a liečbe pacientov s vysokým krvným tlakom
  • sledovaní a liečbe pacientov s poruchou metabolizmu lipidov
  • pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti na prácu
  • na vlastnú žiadosť