Naša ambulancia

JKlinik s.r.o. - ambulancia všeobecného lekára MUDr. Bc. Juraja Kobyľáka bola založená 1.4.2018 na základe prevzatia obvodu pani doktorky MUDr. Kuchyňovej. Svojim pacientom poskytuje komplexnú zdravotnú starostlivosť v zdraví aj chorobe v rámci Vášho zdravotného poistenia. Máme zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami.

Okrem liečby akútnych a chronických ochorení sa snažíme hlavne podieľať na kvalitnej prevencii svojich pacientov.


Na ambulancii Vás privíta Mgr. Soňa Jusková, Bc. Veronika Štrofová a MUDr. Bc. Juraj Kobyľák