Naše služby

 • liečba akútnych a chronických ochorení
 • pravidelné preventívne prehliadky
 • predoperačné vyšetrenie u pacientov s nízkym operačným rizikom
 • pravidelné vyšetrovanie pacientov s art. hypertenziou, ktorí nie sú v sledovaní internistu
 • odbery krvi a biologického materiálu
 • EKG vyšetrenie, vyšetrenie stolice na okultné krvácanie
 • vyšetrenie ABI prístrojom
 • poradenstvo v zdraví a chorobe
 • pravidelné očkovanie proti tetanu, očkovanie proti chrípke, pneumokokom
 • poradenstvo o očkovaní do zahraničia
 • prehliadky k zbrojnému, vodičskému preukazu, zdravotný preukaz
 • vypisovanie posudkov pre Sociálnu poisťovňu pri žiadosti o invalidný dôchodok, posudky pre ÚPSVaR
 • pracovné lekárske prehliadky pre 1. a 2. rizikovú skupinu
 • ošetrenie neregistrovaných pacientov /akútna starostlivosť/
 • telefonické a emailové konzultácie