Predoperačné vyšetrenie

Predoperačné vyšetrenie predstavuje komplexné zhodnotenie zdravotného stavu a možných perioperačných rizík, ktoré sa môžu vyskytnúť počas operácie.

Predoperačné vyšetrenie sa vykonáva pred každým chirurgickým zákrokom v lokálnej aj celkovej anestézii. U operácii v celkovej anestézii sa musí doplniť aj anesteziologické vyšetrenie.

Vyšetrenie pred operáciou pozostáva z anamnézy, fyzikálneho vyšetrenia, laboratórnych odberov a pomocných vyšetrení. Pri vyšetrení samozrejme s vami skonzultujeme vašu liečbu, ktoré lieky musíte vysadiť pred operáciou, čo budete ešte k operácii potrebovať, respektíve, či je potrebné operáciu odložiť.

U nás v ambulancii vykonávame predoperačné vyšetrenia u pacientov, s ktorými máme podpísanú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Predoperačné vyšetrenie je bezplatné. Pokiaľ operačný zákrok nie je hradený z verejného poistenia (plastické operácie,...), nie je hradené ani predoperačné vyšetrenie z verejného poistenia.