ABI vyšetrenie ciev

Prístroj BOSO ABI-systém stanovuje členkovo-ramenný index (ABI). Je to neinvazívne a rýchle vyšetrenie rizika aterosklerotického poškodenia ciev.

ABI index je skríningové vyšetrenie ischemickej choroby dolných končatín (upchávanie tepien dolných končatín) a predpovedá možný výskyt srdcového infarktu a cievnej mozgovej príhody.

U rizikových pacientov (hypertonici, fajčiari, diabetici, starší ľudia, obézní ľudia) je toto ochorenie neskoro diagnostikované a vedie k dramatickým následkom.