Prístrojové vybavenie

V našej ambulancii využívame moderné prístrojové vybavenie:

EKG - záznam elektrickej aktivity srdca

CRP prístroj - C-reaktívny proteín - rozlíši bakteriálny zápal od virového

ABI prístroj - členkovo-rammený index na hodnotenie ciev dolných končatín

TK holter - 24-hodinové meranie tlaku krvi

INR prístroj - hodnotí nariedenie krvi u warfarinizovaných pacientoch

Pulzný oximeter - hodnotí saturáciu kyslíka a meria pulzovú frekvenciu

Glukometer - meria hladinu cukru v krvi