Artériová hypertenzia

Artériová hypertenzia /vysoký krvný tlak/ je ochorenie prejavujúce sa zvýšenými hodnotami krvného tlaku, ktoré presahujú normálne hodnoty.

Normálne hodnoty tlaku závisia od spôsobu a miesta merania. Pre hodnotenie art. hypertenzie je dôležité meranie aj tlaku krvi v domácom prostredí, kde väčšinou merané hodnoty bývajú nižšie.

Ako vzniká art. hypertenzia?

Hypertenzia je typickou civilizačnou chorobou, chorobou nesprávneho životného štýlu. Môžu sa uplatňovať aj genetické vplyvy, ale v menšej miere ako nesprávne vzorce chovania. V rodinách sa skôr preberajú nesprávne návyky a reakcie ako sa dedí samotná hypertenzia. Sem patria: neprimeraná výbušnosť, snaha stihnúť čo najviac a v čo najkratšom čase, nedostatok času na relaxáciu, málo fyzickej aktivity, málo spánku, veľa jedla, najmä rýchleho občerstvenia, nepravidelné stravovanie a veľa soli v potrave, fajčenie, zvýšená telesná hmotnosť. Ide o tzv. esenciálnu hypertenziu. U asi 5% ľudí s vysokým tlakom je hypertenzia sekundárna, spôsobená ochorením obličiek, nadobličiek alebo iných orgánov, užívaním niektorých liekov.

Čo hypertenzia zapríčiňuje:

Neprimerane vysoký tlak pôsobí nepriaznivo na cievnu stenu a zaťažuje srdce. Cievy sa stávajú tuhšími, strácajú pružnosť a rýchlejšie sa vyvíja ateroskleróza. Srdce ako čerpadlo musí podávať väčší výkon preto jeho stena hrubne (hypertrofuje). A tiež sa stáva menej pružným, preto sa aj v diastole horšie plní. Keď tento stav trvá roky vyvíjajú sa život ohrozujúce komplikácie: srdcové zlyhanie (tzv. vodnatieľka so sťaženým dýchaním), mozgocievna príhoda (porážka), ischemická choroba srdca, poruchy srdcového rytmu, poškodenie obličiek s hrozbou hemodialýzy, poškodenie ciev očí.


Starostlivosť o pacientov s art. hypertenziou

V našej ambulancii sa od 1.7.2018 staráme o pacientov s art. hypertenziou, ktorí nie sú v starostlivosti internistu, kardiológa podľa odborných usmernení Ministerstva zdravotníctva a najnovších svetových doporučení.


Sledovaných pacientov:

- pravidelne pozývame na kontroly /zaznamenávame na objednávacie lístky/

- pravidelne odoberáme lab. odbery, natáčame EKG, vážime, meriame obvod pásu, ...

- poučujeme o zmene životného štýlu - sestrička dôsledne edukuje pacienta o správnom stravovaní a pohybovej aktivite, poprípade nastavujeme na antihypertenzívnu terapiu alebo ju upravujeme