Nový EKG prístroj na ambulancii všeobecného lekára

22.05.2018

Vedeli ste, že od 40 rokov v rámci preventívnej prehliadky máte právo na natočenie EKG záznamu /elektrická aktivita srdca/. Toto neinvazívne vyšetrenie môže zachytiť rôzne arytmie vášho srdca. Preto sme sa rozhodli zakúpiť na ambulanciu EKG prístroj, aby sme zlepšili diagnostiku a vám zjednodušili preventívne prehliadky a vybavili ste všetko na jedno mieste.