Blog
 

Toto ochorenia vzniká často z plného zdravia a vzniká hlavne v letných mesiacoch. Prejavuje sa hnačkami, bolesťou brucha, často typu kŕčov, teplotami, občas sprevádzané bolesťami kĺbov a svalov a celkovou únavou.

Od 1. júla 2018 dochádza k zmene v rámci pohotovostných služieb. Klasická LSPP /Lekárska služba prvej pomoci/ zaniká a nahrádza ju APS /Ambulatná pohotovostná služba/. Tá funguje v pracovné dni 16:00 - 22:00, počas víkendu a sviatkov 7:00 - 22:00. Táto služba je čisto ambulantná, teda lekár už nechodí na výjazdy a návštevy!!! V čase od 22:00 - 7:00...