Zastupovanie Dr. Šventovej

04.03.2019

V dňoch 7. a 8.3.2019 zastupujeme Dr. Šventovú. Zároveň máme 7.3.2019 Lekársku posudkovú komisiu. Preto Vás prosíme o návštevu len akútnych stavoch na ambulancii.