Novela zákona č. 362/2011 Z.z. v znení neskorších predpisov - "Zákon o lieku" - zmena od 1.1.2022

09.01.2022

Od 1.1.2022 došlo k platnosti novely zákona č. 362/2011 Z.z. v znení neskorších predpisov (tzv. "zákon o lieku"). 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2011/362/20220101#predpis.clanok-1.cast-siesta

K danej úprave zákona došlo práve k tomu, aby sa zvýšila bezpečnosť liečby pacienta, zvýšila sa zodpovednosť lekára za svoju indikovanú liečbu. V pár bodoch sa budem snažiť zhrnúť základné zmeny.

  1. Pri hospitalizácii pacienta je ošetrujúci lekár v nemocnici predpísať ním odporúčanú liečbu na obdobie 30 dní.
  2. Pri vyšetrení lekárom špecialistom - lekár špecialista je povinný pacientovi písať jeho indikovanú liečbu až do budúcej kontroly u neho, je možné využívať opakovaný recept.
  3. Všetky lieky, inkontinenčné, či iné pomôcky, dietetické potraviny, ktoré sme vám písali doteraz na odporúčanie odborného lekára - špecialistu môžeme písať len do 28.2.2022, následne vám ich musí písať lekár špecialista, aj keď máte kontrolu o 1 rok.

Toto sú najdôležitejšie 3 body, ale celý manuál o najčastejších otázkach a odpovediach pre vás pripravila prezidentka odbornej spoločnosti všeobecných lekárov SVLS MUDr. Monika Palušková, PhD., MBA.

https://svls.sk/otazky-a-odpovede-pre-pacientov-k-novele-zakona-o-lieku-zakon-c-362-2011-z-z-v-zneni-neskorsich-predpisov/