PN - uzavretie prevádzky neznamená PN - sledujte aktuálne informácie na www.korona.gov.sk

27.03.2020

V priloženom letáku sú aktuálne informácie