Lekár neprítomný na ambulancii

20.11.2018

V deň 22.11.2018 bude na ambulancii prítomná len zdravotná sestrička, lekár bude na vzdelávacej akcii. Sestrička Vám vo veľa veciach pomôže. Keby náhodou bolo potreba zastupuje akútne stavy MUDr. Šventová - prosím konzultovať najprv s našou sestričkou. Za pochopenie ďakujeme.