Koronavirus

11.03.2020

Žiadame pacientov, ktorí boli posledných 14 dní v zahraničí a/alebo majú podozrenie na ochorenie spôsobené korona vírusom, aby TELEFONICKY kontaktovali nižšie uvedené nonstop infolinky, príp. našu ambulanciu, v žiadnom prípade sa ale nezdržovali v priestoroch čakárne a NECHODILI OSOBNE k lekárovi bez predošlého dohovoru.

1. Využite predpis chronicky užívaných liekov cez našu stránku - do 24 hod. Vám bude odoslaný erecept, lieky si vyzdvihnete v ktorejkoľvek lekárni, ak máte splnené všetky zákonné požiadavky.
2. Zvážte návštevu lekára, ak máte dlhodobo trvajúce ťažkosti, ktoré znesú odklad.
Telefonické infolinky dostupné nonstop:
1. 0917 222 682
2. 0917 426 075
3. 0800 221 234 - bežné info NCZI
4. pri náhlom zhoršení zdravotného stavu: 155